Дзякуй Вам, паважаны Марьян Антонавіч !

У  аграгарадку Адэльск пражывае цудоуны чалавек, вялікі майстар- Лаурэат Прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь  Марьян Антонавіч Скрамблевіч. Ен з вялікім задавальненнем прымае  у музей драуляных інструментау актыу жаночай арганізацыі, обасныя і раеныя семінары, моладзь. Нядауна на сродкі гранта Прэзідэнта Рэспубліеі Беларусь ен выдау два  зборніка “ Эх, скручу я дудку! Такое зайграю..” і “ Музычныя інструменты Марьяна Скрамблевіча”. Члены праулення Гродзенскай арганізацыі АА “ БСЖ” Кузма Таццяна і Рамановіч Наталля  павіншавалі аутара з выданнем   такіх цудоуных зборнікау.   Зборнікі будуць цікавы Самаму шырокаму колу чытачоу.Дзякуй Вам, на добры сябра!

                               Дзякуй Вам, паважаны Марьян Антонавіч !                                Дзякуй Вам, паважаны Марьян Антонавіч !